Bize Ulaşın:  0554 603 1799
iletisim@yazimisleri.net  
Open/Close Menu Akademik Danışmanlık Tez Merkezi

Lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde tez aşamasına devam eden ve istatiksel analiz konusunda sorun yaşayan tüm öğrencilerimiz için SPSS Analizi desteği vermekteyiz.

SPSS analiz desteğimiz, sadece veri girişi, belirli analizlerin yapılması şeklinde olabileceği gibi, tüm analizinizde tarafımızdan yapılabilmektedir. Talep eden ve yeterli vakti olmayan öğrenciler için de tartışma, sonuç ve öneriler desteği de vermekteyiz.

Çalışmanıza hiç başlamamış iseniz tüm tez konusunda destek olabileceğimiz gibi sadece yöntem ve bulgular konusunda da yardımcı olmaktayız.

Henüz teze başlayacak öğrenciler için, konu seçimini beraber yaptıktan sonra, çalışmanıza uygun ölçek seçimi yada ölçek geliştirmesi yapılmakta, hipotezleriniz de oluşturulmaktadır. Sonrasında danışman hocanızın talebine göre analiz işlemleriniz en kısa sürede yapılmaktadır.

Profesyonel olarak sunduğumuz en çok talep edilen bazı hizmetlerimiz şu şekildedir:
* Anket (Ölçek) analizi, 
* Biyoistatistik, 
* Panel veri analizi, 
* AHP Analizi,
* Sıfırdan anket hazırlama,
* Evrene uygun örneklem hesaplama,
* Veri girişi (anketlerin excell yada SPSS’e girişi),
* Analiz sonuçlarının Word’e aktarılması ve istatistiksel yorumlarının yapılması,
* Yöntem (hipotez, problem cümlesi, alt problemler, amaç, önem, verilerin analizi vb. başlıkların üniversitenizin tez yazım kılavuzuna uygun şekilde oluşturulması), 
* Geçerlik ve Güvenirlik Analizi (AFA), 
* Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA)
* T testi, ANOVA varyans analizi, korelasyon, regresyon vb. analizler, 
* Ölçek geliştirme, yapısal eşitlik modeli,  
* Testler öncesi verilerin düzenlenmesi, hata kontrolü, 
* Parametrik sınamalar, hangi yöntemin kullanılacağını belirleme (normal dağılım, homojenlik, çarpıklık-basıklık, eşvaryanslılık vb.) (Sonrasında normal ve normal olmayan dağılım gösteren verilere yönelik en uygun teslerin belirlenip analizinin yapılmaktadır).

Burada yer almayan diğer analiz talepleriniz içinde bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Mail göndermek için TIKLAYIN

Telefon numaramız: 0554 603 1799

 1. 18 Haziran 2020

  Lisans bitirme tezi hk.
  Spor bilimleri bolümü
  Tez konusu: Belirlenen sıklet sporcularının kilo kontrol davranışları ve etkilerinin incelenmesi
  Tez teslim tarihi:
  28.06.2020

 2. 18 Haziran 2020

  Lisans bitirme tezi hk.
  Spor bilimleri bolümü
  Tez konusu: Belirlenen sıklet sporcularının kilo kontrol davranışları ve etkilerinin incelenmesi
  Tez teslim tarihi:
  28.06.2020
  .100 kisilik anketimiz tamamlanmistir.
  SPSS te tablolar olusturduk.
  Yazim ve yorum hk.yardim rica ediyoruz

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2020 Tüm Hakları Saklıdır | Tez Merkezi

logo-footer