Bize Ulaşın:  0554 603 1799
iletisim@yazimisleri.net  
Open/Close Menu Akademik Danışmanlık Tez Merkezi

Nitel ve Nicel Analiz Yöntemleri Nelerdir?

Uzun yıllardan bu yana akademik çalışma yapan kişiler, bilim dünyasına katkıda bulunmak, yeni bir yorum getirmek gibi amaçlar doğrultusunda farklı konularda araştırmalar yapmaya devam etmektedir. Her türlü konu üzerine yapılan bu akademik araştırmalar esnasında belirli araştırma yöntemleri izlenmekte, bu yöntemler kullanılarak bir sonuca, amaçlanan noktaya ulaşmak hedeflenmektedir. Genel itibariyle eğitimde araştırma yöntemleri başlığı altında toplanan iki tür araştırma yöntemi bulunur.

  1. Nitel araştırma yöntemi
  2. Nicel araştırma yöntemi

Bu iki farklı türde yapılan araştırmalar, kendi içerisinde özel metotlar ve özellikler taşır. Bu yöntemler izlenerek yapılan araştırmaların sonucunda bu araştırmalar yine nitel ve nicel analiz yöntemleri kullanılarak analiz edilir ve sonuca varılır.

Nitel ve Nicel Analiz Yöntemi Farklılıkları

Her türlü konuda nitel ve nicel tanımı karşınıza çıkabilir. Araştırma yöntemlerinde de karşınıza çıkan bu iki kavram birbirinden farklıklar içerir. Akademik çalışmasında bu iki farklı araştırma yönteminden birini seçmesi gereken kişiler genellikle ilk olarak nitel ve nicel araştırma yöntemi farkları konusunu merak eder.

Kısaca açıklamak gerekirse nitel araştırma yöntemi, insan davranışlarını, deneyimlerini anlama ve açıklama üzerine dayalı bir yöntemdir. Nicel araştırmada ise olaylar arasındaki ilişkilerin tanımlanabilmesi için sayısal veriler ön planda tutulmaktadır.

Nicel Araştırma Yöntemi

Meydana gelen ve araştırılan olayları, olguları açıklamak, tanımlamak amacıyla onları nesnelleştirerek gözlemlemeyi amaçlayan nicel araştırma yöntemi nesnelliğe dayalı olmasından dolayı ölçülebilir bir yöntemdir. Sayısal verilerin ön plana çıktığı bu yöntemde farklı metotlar kullanılarak olaylar sayısal açıdan ifade edilebilir bir şekle getirilir.

Genellikle araştırmasında nicel araştırma yöntemini kullanmayı tercih eden araştırmacılar bir problemden yola çıkarak sonuca varır. Bu araştırma yönteminde uygulanan gözlem ve ölçmeler tekrarlanabilir. Nesnel bir sonuca varılmasından dolayı kimi kaynaklar tarafından niceliksel veya sayısal araştırma yöntemi olarak da adlandırılabilmektedir.

Nitel Araştırma Yöntemi

Bu araştırma yönteminde nicel araştırma yönteminin aksine nitel veri toplama yöntemleri kullanılarak araştırma gerçekleştirilir. Yani gözlem, görüşme, doküman analizi yoluyla araştırmada veriler elde edilmeye çalışılır. Bu yöntem ile yapılan araştırmalarda araştırmacılar, bir problemden değil, bir sorudan yola çıkarak araştırmayı gerçekleştirir. Bu doğrultuda nitel araştırma yöntemi seçen kişiler araştırmalarını gerçekleştirirken olayların doğal ortamı içerisinde gerçekçi ve bütüncül bir şekilde anlaşılıp açıklanmasını hedefler.

Nicel araştırma yöntemi kullanan kişiler için nesnellik önemli olduğundan dolayı daha somut veriler üzerinden ilerleme yapılırken, nitel araştırma yönteminde daha soyut kaynaklı araştırma düzenekleri ile ilerlenir. Nitel araştırma yönteminde araştırmanın gerçekleştirilmesi için gözlemlenen kişilerin yazdıkları, söyledikleri ve gözlemlenen davranışları araştırmanın odak noktasında yer alır. Yani nitel araştırma yönteminde yapılan gözlemler sayısal olmayan gözlemlerden oluşur ve ilişkilerin niteliğini, işlevini ve çeşidini saptamak araştırmanın temel amacı olarak kabul edilir.

Nitel araştırma yöntemleri içerisinde farklı metotlar kullanılır. Araştırmacı, araştırma konusuna ve amacına uygun olarak bu metotlardan birini seçerek nitel araştırma yöntemi ile çalışmasını sürdürür. Bilimsel açıdan insan ilişkileri, olaylar ve olguları nitel araştırma yöntemlerini kullanarak inceleyen araştırmalar elde ettikleri verileri yine nitel analiz çerçevesinde yorumlayarak araştırmasına aktarmaktadır. Genel olarak kişi & grup davranışlarının sebeplerinin incelenmesine ve anlaşılmasında kullanılan nitel araştırma yöntemleri bazı kaynaklarda niteliksel araştırma olarak verilir.

Nicel araştırma ve nitel araştırma yöntemlerine bakıldığında nicel araştırma yöntemlerinin biyoloji, kimya, fizik gibi bilim dallarında; nitel araştırma yöntemlerinin ise genellikle sosyoloji, psikoloji, eğitim, antropoloji gibi insan ve toplum davranışlarını inceleyen bilim dallarında kullanıldığı görülür.

Nitel ve nicel araştırma yöntemleri konusunda tez merkezimiz ile iletişime geçerek destek alabilirsiniz.

Categoryblog
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2020 Tüm Hakları Saklıdır | Tez Merkezi

logo-footer