Bize Ulaşın:  0554 603 1799
iletisim@yazimisleri.net  
Open/Close Menu Akademik Danışmanlık Tez Merkezi

İçerik Analizi Nedir?

İnsan davranışlarına yönelik yapılan araştırmalarda kullanılan yöntemlerden biri de içerik analizi. İçerik analizi, bir gözlem yöntemi olarak kabul edilmiyor. Bir çözümleme yöntemi olarak adlandırılan bu yöntemde asıl amaç, incelenmek istenen insan davranışları için kişinin davranışlarının izlenmesi veya yapılandırılmış sorular ile kişinin yönlendirilmesi yerine, araştırmacının ortaya koymuş olduğu iletişim materyalleri incelenir. Genel olarak tanımlamak gerektiğinde içerik analizi, nitel verilerin nicel terimlere indirgenmesi şeklinde açıklanabilir.

Araştırma yöntemleri arasında sık tercih edilen içerik analizi yöntemi, psikoloji, sosyoloji, tarih, edebiyat, gazetecilik, siyasal bilimler gibi birbirinden çok farklı alanlarda yapılan araştırmalarda kullanılabilir. Nesnellik, sistemlilik, genellik kavramları içerik analizi yönteminde ön plana çıkar.

İçerik Analizi Yöntemi

İçerik analizi yöntemi kullanılarak yapılan araştırmalarda sözel veya yazılı olarak elde edilen veriler belirli bir problem veya amaç çerçevesinde sınıflandırılarak özetlenir. İçerik analizi yönteminde öncelikle toplanan veriler kavramsallaştırılır. Daha sonra araştırmacı ortaya çıkan bu kavramlara göre mantıklı bir düzenleme yapar. Böylece veriyi açıklayan temanın saptanması sağlanır.

Yaygın olarak sosyal bilimlerin birçok alanında kullanılan bu yöntem, toplumsal davranışları etkilemeden gerçekleştirilen bir araştırma yöntemi olarak bilinir. İçerik analizi yöntemi kullanılırken sıklık analizi, kategori analizi, değerlendirici analiz, ilişki analizi, diğer analizler gibi farklı analiz teknikleri kullanılarak bir sonuca ulaşılmaktadır.

İçerik Analizi Nasıl Yapılır?

Sözel, yazılı veya diğer materyallerin içerdiği anlamları sistematik, nesnel olarak sınıflandırma sonucunda sayılara dönüştürerek ve bazı çıkarımlar yaparak gerçekleştirilen içerik analizi yöntemi ile araştırma yapılırken dikkat edilmesi gereken noktalar bulunmaktadır. Öncelikle içerik analizi yapacak olan araştırmacı, üzerinde çalıştığı içeriği kümelenen ögelere göre tespit edip sıklıklarına göre farklı kategorilere ayırır.

Araştırmacı, herkesin rahatlıkla anlayabileceği bir dil kullanarak sıklık dilinin neyi ifade ettiğini açıklamalıdır. Aynı zamanda içerik analizinde metnin satır arası mesajlarının anlaşılması daha kolaylaşmaktadır. Bu nedenle içerik analizi, metnin derinine gizlenmiş mesajların ortaya çıkmasında araştırmacıya önemli veriler sunmaktadır.

İçerik Analizi Aşamaları

İçerik analizi aşamaları öncelikle verilerin kodlanması ile başlar. Araştırmacı, elde ettiği veriler üzerinde yaptığı inceleme sonucunda bunları anlamlı bölümlere ayırır. Her bölümün kavramsal olarak neyi ifade ettiğini bulmayı amaçlar. Verilerin kodlanmasının ardından ortaya çıkan kategorilerin ve temaların bulunması aşamasına geçilir. Bu aşamada araştırmacı, kodları kategorize eder. Bu aşamadan sonra kodların okuyucu kişinin anlayacağı bir dille açıklanması ve sunulması gerekir. Bu aşama genel olarak verilerin kodlara ve temalara göre düzenlenmesi ve tanımlanması aşaması olarak bilinir.

Bulguların yorumlanması aşaması içerik analizinde en ayrıntılı aşamadır. Bu aşamada ortaya konulan bulguların araştırmacı tarafından yorumlanması ve bazı sonuçların çıkarılması gerekir. Bu aşamanın tamamlanması ile birlikte içerik analizi tamamlanmış olur. İçerik analizi aşamaları arasında en zor aşama temaların oluşturulması aşaması olarak kabul edilir.

Categoryblog
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır | Tez Merkezi

logo-footer